Áthelyezések és kinevezések a Szatmári Egyházmegyében
Utoljára módositva: 2013-07-11 19:25:12

Augusztus 1-jétől személyi változások történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Több plébános végleges nyugállományba vonul, mások új plébániákon teljesítenek szolgálatot. Személycsere lesz az egyházmegyei gazdasági igazgatói tisztségben is.

 

Személyi változások következtében sok pap új településen teljesít szolgálatot ezentúl

A 2013-as év nyarán több személyi változás zajlik le a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Ennek értelmében Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök Ft. Feigi György csomaközi plébánost, valamint Ft. Lieb József nagybányai esperest és plébánost végleges nyugállományba engedte. Ft. Fagea László batizi plébánost áthelyezte a borsabányai plébániára plébánosnak, Ft. Hankusz József kisdengelegi plébános pedig a kökényesdi plébániára kerül plébánosnak. Ft. Starmüller Ferenc mezőfényi plébánost a püspök a csomaközi plébániára helyezte át plébánosnak, míg Ft. Ulmer Mihály mezőteremi plébános a szamosdarai plébániára kerül plébánosnak. Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök Ft. Dr. Schupler Tibor gazdasági igazgatót és a Jézus Szíve német nyelvű személyi plébánia plébánosát felmentette eddigi feladatköréből, és kinevezte a batizi plébániára plébánosnak. Ft. Szinovácz György máramarosi főesperest és máramarosszigeti plébánost felmentette eddigi feladatköréből, így augusztus hónaptól ő lesz a mezőpetri plébánia új plébánosa. Ft. Szilágyi Jánost, a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária-templom plébánosát, eddigi feladatkörét meghagyva, kinevezte a nagykárolyi II. számú kerület esperesévé. Ft. Vojtku László kökényesdi plébános ezentúl a szatmárnémeti Szentlélek-plébánia plébánosa lesz, míg Ft. Merlás Tibort, a szatmárnémeti Szentlélek-templom plébánosát saját kérésre egy évre felmentette feladatköréből egészségi gondjainak rendezésére. Ft. Skurka Dezső mezőpetri plébános ezentúl a mezőteremi plébánia papja lesz. A püspök atya Ft. Melega Péter erdődi esperest és főlevéltárost felmentette feladatköréből, és kinevezte egyházmegyei gazdasági igazgatóvá. Az egyházmegye elöljárója Ft. Reszler Mihály nagykárolyi főesperest és a Kalazanci Szent József-templom plébánosát felmentette eddigi feladatköréből, és kinevezte máramarosi főesperesnek, valamint a máramarosszigeti plébániára plébánosnak. Ft. Tzier Ernő erdődi plébánost áthelyezte a börvelyi plébániára, míg Ft. Rácz Gábor borsabányai plébános a szinérváraljai plébániára került plébánosnak. Ft. Ilyés Csaba ugocsai esperest és túrterebesi plébánost felmentette eddigi feladatköréből, és kinevezte nagykárolyi főesperesnek és a Kalazanci Szent József-plébániára plébánosnak. Ft. Czier István mikolai plébános lesz a mezőfényi plébánia új papja augusztustól, Ft. Harsányi László szinérváraljai i.h. lelkész pedig erdődi esperes és az erdődi plébánia i.h. lelkésze lesz. Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök Ft. Seffer Dánielt, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskola spirituálisát felmentette eddigi feladatköréből és kinevezte ugocsai esperesnek, és a túrterebesi plébániára plébánosnak, korábbi helyét a nagykárolyi Kalazanci Szent János Iskolában Ft. Simon Attila szamosdarai plébános veszi át. Ft. Román Jánost, a Jézus Szíve román nyelvű személyi plébánia plébánosát felmentette eddigi feladatköréből, és kinevezte nagybányai esperesnek és a nagybányai Szentháromság-plébániára plébánosnak. Ft. Hájtájer István börvelyi i.h. lelkészt két évre elengedte a Gurk-Klagenfurt-i egyházmegyébe lelkipásztori szolgálatra, Ft. Lapka József székesegyházi segédlelkészt pedig saját kérésre egy évre elengedte az egyházmegyéből hivatástisztázás céljából. Ft. Antku István máramarosszigeti segédlelkészt kinevezte a mikolai plébániára i.h.lelkésznek, Ft. Czumbil Wilhelm máramarosszigeti segédlelkész pedig a láposbányai plébániára kerül, mint i.h. lelkész. Ft. Tatár Zoltán visszatért a Gurk-Klagenfurt-i egyházmegyéből és a kisdengelegi plébánia i.h. lelkésze lesz a jövőben. Ft. Oláh Zsolt, a szatmárnémeti Szent Család-plébánia segédlelkésze a nagybányai Szentháromság-plébániára kerül segédlelkésznek. Ft. Vass Lorándot, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz-plébánia segédlelkészét áthelyezte a Székesegyház-plébániára segédlelkésznek, egyben kinevezte egyházmegyei ifjúsági és ministráns lelkésznek. Ft. Molnár Eduárdot, a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista-plébánia segédlelkészét áthelyezte a szatmárnémeti Kis Szent Teréz-plébániára segédlelkésznek, míg Ft. Istvánfi Szilárdot, a nagybányai Szentháromság-plébánia segédlelkészét a máramarosszigeti plébániára helyezte segédlelkésznek. Ft. Giurgiu Dániel újmisés ezentúl a szatmárnémeti Szent Család-plébánia segédlelkésze lesz. A Magyarországi Jezsuita Provincia és a Romániai Jezsuita Régio P. Orbán Mihály SJ, P. Julian Budau SJ atyákat és S. Korponai Gábor magisztert áthelyezte Szatmárra. P. Orbán Mihály SJ atyát Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök kinevezte a Jézus Szíve német nyelvű személyi plébániára plébánosnak, és megbízta az Egyházmegyei Caritas lelki vezetésével. P. Julian Budau SJ atyát kinevezte a Jézus Szíve román nyelvű személyi plébániára plébánosnak. S. Korponai Gábor magisztert megbízta a Hám János Iskolaközpontba és a Szent Alajos Konviktusba iskolai besegítésre és kollégiumi szolgálatra. A püspök Hosszúmező oldallagos ellátását az aknasugatagi plébániára bízta, Kövesláz oldallagos ellátását pedig a lajosvölgyihutai plébániára. A szatmárnémeti Szent József-templom lelkipásztori szolgálata ezentúl a Székesegyház plébánia feladata lesz.

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
APRÓHIRDETÉS
SZATMÁRI NAP
MoziSzinházBuliEgyéb
KÉPGALÉRIÁK
NAVIGÁTOR


KÖRKÉRDÉS
NINCS POLL
SEBESSÉGMÉRÉS
  • Sajnos ma még nem kaptunk információt a radarokról a megyében!
  • Az összes megtekintése
    Radarok Szatmár megyében
    (2020. január 24.)


    KONYHA
    Hozzávalók: 1 csokor újhagyma, 6 ek. olívaolaj, 1–2 szelet szikkadt kenyér, 50 dkg csirkemellfilé (darálva), 1 db tojás, só, ...