Beszélgetés a barátságról (I.)
Utoljára módositva: 2019-06-27 09:59:22

A Szatmári Friss Újság és a Harag György Társulat közös szervezésében, az SZFÚ szerkesztőségében meghívott vendégek és érdeklődők beszélgettek a barátságról, annak különböző változatairól, valamint arról, hogyan alakulnak a barátságok az internet világában.

A beszélgetésen részt vett: dr. Frigy Szabolcs egyetemi oktató, iskolai tanácsadó, Széplaki Reimond és Mezei Gabriel (egyetemi hallgatók), Gál Gyöngyi (magyartanár), Rus Lilla (diák), Rus Annamária (magyartanár), Fehér Imola (német-angol szakos tanár) és Matusinka Beáta (a Szatmári Friss Újság marketingmenedzsere). A beszélgetést moderálta: Elek György.

Dr. Frigy Szabolcs elmondta, hogy amikor arra a kérdésre kereste a választ, hogy a barátság hogyan él a mi életünkben, két gondolat ragadta meg: az egyik, hogy a barátságnak nincs evolúciós gyökere (az állatvilágból nagyon sok mindent hozunk, de ez a fajta barátság, ami az életünkben és a társadalomban van, nem onnan származik; Darwin nem igazán ír az állatok közötti barátságról, ez egy evolúciós unikum, ugyanis az embert a szoros barátságok teszik képessé arra, hogy sikeres legyen az életben; az ember a vérségi kötelékek mellett képes új kapcsolatok létrehozására, ami nagyon fontos dolog). A másik gondolat, hogy a fogyasztói társadalom megtépázza a barátságokat. Frigy felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar Facebookon ismerősök vagyunk, az angolon friendek. A két szó jelentése nem ugyanaz. A magyar közösségekben voltak katona barátok, levelező barátok, sokan izgatottan várták a levelek érkezését, az egésznek volt egyfajta hangulata. Most a fogyasztói társadalom instabil ága, hogy instant megjelenik az üzenet, van egy olyan érzetünk, hogy mindent tudunk a másikról, de a barátságnak a lelki igényét nem elégítjük ki. Nagy dilemma, hogy bár egy kattintásra vagy egy like-ra vagyunk egymástól, hogyan hat ez a barátságra. A személyiségfejlődésben a barátoknak a megléte pszichológiai szemszögből nagyon fontos, mert a barátok az önképünket védik. Egy baráttal meg lehet beszélni a világ dolgait, ezáltal a két barát elhiszi, hogy az úgy van. Ez igaz az önképre, a világlátásra… Frigy kiemelte: a barátságnak nagy szerepe van abban, hogy tudjunk kötődni. Az emberekhez való kötődés egy fejlődés, a személyiségfejlődésünk része. Egy rosszul kötődő embernek, aki nem tud bízni a világban, nagyon nehéz barátokat szereznie. Ha valakinek vannak mély barátságai, az annak a következménye, hogy ő egy jól kötődő ember, a személyiségfejlődésében tud kötődni. A másik, ahol a pszichológia a barátságról beszél, az a személyiség kiforrása után jelentkezik, amikor az embernek megjelenik az intimitás iránti igénye. Amikor valaki már felépítette a saját világát — ha egészséges ember —, vágyik arra, hogy megossza ezt a világot valakivel. Az egészséges személyiséget úgy lehet lemérni, hogy valaki képes-e a nyitásra. Ha stabil a világnézete, akkor van egy párkapcsolat vagy barát, akivel azt meg lehet osztani. Nagyon sok olyan ember van, akiknek nem egészséges a személyiségük, és bezárkóznak, nem képesek ennek a világnak a kinyitására, ennek a következménye az elmagányosodás. Ezek az emberek el vannak a telefonjaikkal. Húsz évvel ezelőtt még lehetett látni az iskolák folyosóin futkározó gyerekeket, ma görnyedő és telefont nyomkodó fiatalokkal lehet találkozni. Sokat lehetne vitatkozni azon, hogy minőségileg milyenek ma a házasságok és a barátságok. Szatmár megyében egy házasság átlagosan 14,5 évig tart. Száz évvel ezelőtt még mindenki egyetértett abban, hogy a házasság egy életre szól, ma már teljesen másként értelmezik az emberek a házasság intézményét. Száz éve még léteztek örökké tartó barátságok, ma már alig van ilyen. Szociológusok kutatják, hogy az embereknek hány barátjuk van, tudniillik az a szellemi életünk mutatója. Olyan barátjuk, aki befogadja a másikat, ha szüksége van rá. Az utóbbi években folyamatosan csökken az átlagos barátok száma. A középiskola a baráthalmozás ideje, akkor van a csúcson a kapcsolati hálónk. Ha ezeket a kapcsolatokat nem ápoljuk, a kapcsolati háló elkezd leépülni. A kapcsolatokat befektetésekkel ápolni kell. Ma már nagyon könnyű dolognak tűnik, hogy Facebookon ráírnak emberek egymásra, de ez nem megoldás. Ha valami könnyű, akkor valamit rosszul csinálunk. Ez olyan, mint a gyermeknevelés: ha könnyűnek tűnik, akkor valamit rosszul csinálnak a szülők. A barátság mindig egyfajta energiabefektetéssel jár. Ezt megélni a jelenlegi fogyasztói társadalomban nem egyszerű. Nagy barátságokról tudunk az irodalomból, a történelemből, de ma már ritkán alakulnak ki nagy barátságok, valahogy az internet mozgatja a világot. Az internet nem elegendő a barátság gondozásra. Nagyon egyszerű valakinek boldog születésnapot kívánni Facebookon, de az lelki értelemben nem sokat jelent. Szükség van a beszélgetésekre. A filozófusok hisznek abban, hogy a dialógusok által épül a világ. A baráti kapcsolatokból tudjuk dialogikusan felépíteni a saját világunkat, de sajnos egyre kevesebbszer van részünk dialogikus valóságfelépítésben. Arra a kérdésre, hogy a történelem során hogyan alakultak a barátságok, Frigy Szabolcs elmondta: a pesszimisták azt állítják, minél fejlettebb egy társadalom, a barátságok annál inkább degradálódnak. Van egy olyan kialakult képünk, hogy akkor minden jó volt. Popper Péter is azt mondja, hogy az ókor volt az egyetlen az emberiség történetében, amikor a tudomány, az erkölcs és az etika egyensúlyban volt az emberi kapcsolatokban. Azóta nincsenek egyensúlyban. Vagy a tudomány volt elöl és a technika hátul, azaz a tudomány előrehaladt. Az ókorban az emberek annyit tudtak, amennyire szabály volt a tudás használatára. Ma már túl sokat tudunk, és nincsen szabály a használatra. Régen fizikailag is korlátozottak voltak az emberek. Meg volt szabva, hogy kiknek kik lehetnek a barátaik. Ma már kinyílt ez a világ, és azt várnánk, hogy ettől halmozottabb legyen a barátaink száma, de ez nem igaz. A sok opció elégedetlenné tesz a választáskor. Az individualizált világ, ahol mindenki azt hangsúlyozza, hogy ő miben más, nem segíti a barátságokat. A közösségélmény az, ami embereket összetart, segíti a barátságokat. Mindenki azt keresi, hogy mi a közös benne és a barátaiban. Érdemes elgondolkozni azon, hogy mi adja azt a közösséget, amit régen a búcsújárás, a sport stb. adott.

Széplaki Reimond egyetemista egyetért azzal, hogy az internet eltávolítja az embereket, de másokat közelebb hoz. Ő is felteszi magában a kérdést, hogy a barátság milyen kapcsolatot feltételez. Van egy határvonal a barát és az ismerős között. Széplakinak megvan a baráti köre, tíz személlyel rendszeresen találkozik. Valamilyen módon neki mindig lány barátai voltak, így van ez most is, ezek a barátok egyfajta morális támogatást is jelentenek számára. Szerinte a lányokkal sokkal könnyebb baráti kapcsolatot ápolni.

Frigy szerint nagyon fontos, hogy a barátság egy szimmetrikus kapcsolat. Az életben nagyon sok helyen vannak aszimmetrikus kapcsolataink. A pszichológusok fontosnak tartják, amikor az egyneműek barátsága kiépül szimmetrikus kapcsolattá. Egy túlszexualizált világban élünk, amelyben a jó baráti kapcsolat hiányt jelent. Felmerül a kérdés, hogy az azonos neműek barátsága vajon pluszt jelent-e. Annyi tény, hogy ha nem jó értékrendbe burkoljuk a barátságot, az gondot jelent — állítja Frigy Szabolcs.

Gál Gyöngyi úgy véli, hogy különbséget kellene tenni a nő-nő közötti, a nő-férfi közötti és a férfi-férfi közötti barátság között, ugyanis a különböző lelki, biológiai konstrukciókból kiindulva ezek teljesen különböznek. Általában a férfiak közötti barátságok közös tevékenységek által alakulnak ki: elmennek sportolni, közös hobbijuk van. A lányokkal vagy a nőkkel egy másfajta minőséget jelent a barátság. A lányok érzékenyebbek, a lelki problémákra tudnak reagálni, tanácsot adni, segítőkészek. A lány-lány barátságban éppen ezért fontos, hogy megbeszélhessék azokat a problémákat, amik fontosak számukra. Gál Gyöngyi szerint szükség van a barátságra, akkor is, ha állandóan átértékelődik. A magyar nyelv mindig reálisan és konkrétan válaszol a társadalmi jelenségekre. Ha valakit Facebookon ismerősnek jelölünk vagy elfogadjuk a jelölését, az nem azt jelenti, hogy barátok is vagyunk. A barátságok a felgyorsult időben, amiben élünk, valahogy átminősülnek, inkább ismeretséget jelentenek, szám szerint leépülnek, és kiderül, hogy nem az a barát, akire valóban számíthatunk. Minden egyénnek szüksége van egy olyan tükörre, ami az egy reális képet ad róla, és természetesen olyan tükröt keresünk, ami valahogy hasonlít hozzánk. A barátságok valahol úgy keletkeznek, hogy olyan embereket keresünk, akik rokon lelkek. József Attila szavaival: „Csak mások arcában moshatod meg arcod.” Azért van szükség barátokra, mert a barátság egy másfajta személyes kapcsolat, mint ami a családban vagy az iskolában az osztálytársakkal van. A barátság — még ha át is értékelődik — valamilyen szinten azért egy olyan fogalom, ami mindig volt, van és szükség is van rá a továbbiakban is. A Facebookon ma már mindenki tud a másikról, de nem az a lényeg; tudom, hogy valahol, valamikor számíthatok rá, azokra a kapcsolatokra, amelyek nem virtuálisak, amelyek alkalmat adnak valamilyen eszmecserére.

Frigy Szabolcs szerint nagyon fontosak a személyes találkozások. Régen az emberek mindig kitaláltak valami rítust: névnapok, népi ünnepek stb. Ma már névnapra küldünk egy Facebook-üzenetet, de a barátságoknál a személyes kapcsolatokat, a személyes jelenléteket nem lehet lespórolni. Mi most abban élünk, hogy minden lelki és személyes dolgot lespórolunk. Ma már a barátságot az idővel kell megfizetni, mutatott rá.

Rus Annamária arról beszélt, hogy nekik nincsenek igazi családi barátaik, mert amikor szabadidejük van, örülnek, ha együtt lehet a család. Náluk igazából a család a baráti kör. Ha nagyon akarnák, jutna idő másokra is, de azt az időt a családi együttléttől vennék el. Amikor a gyerekek fogalmazást írnak a barátságról, azzal kezdik, hogy a barátság egy olyan dolog… Vagy azzal, hogy a barátság egy szép és jó dolog… Amikor a tanár megkérdezi tőlük, mit értenek az alatt, hogy dolog, talán elkezdenek gondolkodni, hogy a barátság mégiscsak egy kapcsolat, kötelék stb. Amikor továbbmennek, és előjön a tükörkép, akkor már valóban gondolnak arra, hogy egy igazi barát megmondja azt is, ha hibáink vannak, ami nem mindenkinek esik jól, és akár harag is lehet belőle. Arra a kérdésre, hogy mi a különbség a barát és az igaz barát között, már nehezebben tudnak válaszolni a diákok, mondta saját tapasztalatai alapján.

(folytatjuk)

 

k

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
 • Nincs kapcsolodó cikk
APRÓHIRDETÉS
SZATMÁRI NAP

Helyfoglalás
Az oroszlánkirály
Ma, 17:15
Jon Favreau rendező és a Disney filmje, AZ OROSZLÁNKIRÁLY az afrikai szavannára repít el, ahol jövendőbeli király születik. Simba mindennél többre tartja apját, Mufasa királyt, és komolyan veszi, hogy egyszer majd az uralkodás feladata reá száll. Ám nem mindenki örvend az új oroszlánkölyöknek. Zordon, Mufasa fivére elveszítette helyét a trón várományosaként, így tervet sző. A Büszke Birtokért folytatott harcot árulás és tragédia szegélyezi, Simba pedig kénytelen száműzetésbe vonulni. Két újonnan
Grand Mall, Iuliu Maniu utca 2

Helyfoglalás
Az oroszlánkirály
Ma, 21:35
Jon Favreau rendező és a Disney filmje, AZ OROSZLÁNKIRÁLY az afrikai szavannára repít el, ahol jövendőbeli király születik. Simba mindennél többre tartja apját, Mufasa királyt, és komolyan veszi, hogy egyszer majd az uralkodás feladata reá száll. Ám nem mindenki örvend az új oroszlánkölyöknek. Zordon, Mufasa fivére elveszítette helyét a trón várományosaként, így tervet sző. A Büszke Birtokért folytatott harcot árulás és tragédia szegélyezi, Simba pedig kénytelen száműzetésbe vonulni. Két újonnan
Grand Mall, Iuliu Maniu utca 2
MoziSzinházBuliEgyéb
KÉPGALÉRIÁK
NAVIGÁTOR


KÖRKÉRDÉS
Szoktál fesztiválokra járni?
Igen, mert ott baráti társasággal bulizhatunk.
Nem, legfennebb néhány koncertre látogatok csak ki a barátokkal.
Már év elején megtervezzük, hogy milyen fesztiválokon veszünk részt.
Jobban szeretem a családi programokat.
Fesztiválok helyett a pihenést helyezem előtérbe.
Egyéb, leírom hozzászólásban
Szavazok
SEBESSÉGMÉRÉS
 • Sajnos ma még nem kaptunk információt a radarokról a megyében!
 • Az összes megtekintése
  Radarok Szatmár megyében
  (2019. július 21.)


  KONYHA
  Hozzávalók: 2 ek. vaj, 1 fej vöröshagyma, 10 dkg liszt, 3 bögre tej, 15 dkg bacon, 25 dkg cheddar ...