Börvely a látványos fejlődés útján
Utoljára módositva: 2014-11-08 15:25:36

Börvely Szatmár megye azon községei közé tartozik, amelyek elindultak a gazdasági és szellemi fejlődés útján. Községi sétánk során meggyőződhettünk az ott végbemenő infrastrukturális fejlesztésekről és az eredményes kulturális tevékenységekről egyaránt.

Azurák Krisztián, Erdei D. István és Kiss Zoltán

Kiss Zoltán négy évig volt Börvely község alpolgármestere, 2012-től polgármester. A községnek 3333 lakosa van, ebből Börvelyben 2150, Lucăceni-ben 1080, Újbörvelyben 103 személy él. A község lakosságának hatvan százaléka magyar.

A délutáni órákban sétáltunk végig a községközpont utcáin Kiss Zoltán polgármesterrel és Erdei D. István parlamenti képviselővel. A polgármester az elmúlt két év megvalósításait mutatta be. Néhány mondatban a nehézségekről is beszélt, de mint mondta, nem a nehézségeket és az akadályokat akarja hangsúlyozni, hanem az eredményeket. „Sokan zúgolódtak — jegyezte meg Kiss Zoltán —, hogy az útjavítások miatt nehezebbé vált a közlekedés, sok ház előtt gépek parkoltak, kő- és homokkupacok sorakoztak, de miután elkészült az út, mindenki megnyugodott, amikor látta, hogy milyen könnyű a közlekedés.”

 

Börvely község polgármesteri hivatala

Eredményes pályázat

 

— Két év alatt sokat haladt előre a község — szögezte le a polgármester. — Sikerült kiegyenlíteni a tartozásokat, ezek a hitelek pályázatok előfinanszírozására és egyebekre voltak felvéve. Tudni kell, hogy a projektek nagy része utólagos elszámolással valósul meg, a helyi tanácsnak kell biztosítania az önrészt és a munkálatok költségeit, ez utóbbit átadás után hívhat le. Van egy 2010-ben indult projekt, amit a 322-es kiírás keretében nyert el a község.

Július 29-én 213 ezer lej büntetőkamatot kellett kifizetni, hogy a projektet újra el lehessen indítani. Ennek a pénzösszegnek a kifizetését a község vállalta magára. Ennek a pénznek máshol is lenne helye, de a tanács úgy döntött, hogy nem hagyja, hogy ez a projekt ne valósuljon meg. Ez a 2,5 millió eurós projekt magába foglalja egy 14,5 kilométer hosszú út aszfaltozását, ugyanennyi kibetonozott árkot, a kultúrotthon felújítását és egy hosszított programú iskolai osztály létrehozását. Ez a beruházás sokat segített a községen, hiszen nagy szükség van az aszfaltútra, de a szellemi élet gazdagításához ugyanolyan szükség van a kultúrotthon felújításához és az iskolahálózat bővítésére is.

 

Gyorsított munkafolyamat

 

Tovább haladva a felújított úton, a polgármester a betonnal bevont árokra hívta fel a figyelmet, a lakóházak előtt pedig a betonelemekből készült hidakra, amelyeknek nagyon örülnek a lakosok, mert azok alatt nem rakódik le a szemét, és bármilyen súlyú szállítmánnyal megrakott jármű áthaladhat rajta. Börvelyben nagy a távolság az utca két oldalán elhelyezkedő lakóházak között, ami abból a szempontból szerencsés, hogy az út mindkét oldalán van annyi hely, hogy ha bármilyen vezetéket akarnak elhelyezni, nem kell megbontani az utat.

Kiss Zoltán polgármester

— Mivel 2010-hez viszonyítva változott az euró/lej árfolyam — számolt be Kiss —, aktualizálni kellett a terveket, újra meg kellett hirdetni a versenytárgyalást. Mivel ez a beruházás 2015 szeptemberig be kell hogy fejeződjön, a börvelyiek tartottak attól, hogy a versenytárgyalásra jelentkezett tizenkét cég közül valamelyik vesztes vállalkozás óvást nyújt be eredményhirdetés után, és kifutnak az időből. Az útaszfaltozás júniusban kezdődött, a betonárkok szeptemberig elkészültek, hátramaradt négy kilométer út aszfaltozása, ami ezekben a napokban fejeződött be. Az utcákra öt méter szélesen tizenegy centiméter burkolatot helyeznek el: hat centiméter alapaszfalt már ott van minden szakaszon, az öt centiméter kopóréteget tavasszal fogják ráönteni. Év végéig szinte minden útra felkerül az alapaszfalt, csak a megyei út marad aszfalt nélkül, és néhány útkereszteződés, de azok leaszfaltozása is tervbe van véve helyi forrásokból történő finanszírozással. A megyei út Kálmándig korszerűsítve van, a megye vezetősége ígéretet tett, hogy folytatni fogja az útépítést Börvelyig.

 

Kulturális élet

 

A községközpont kultúrotthona felújításra vár: a tanács jóváhagyta, hogy a meg kell javítani a tetőszerkezetet, de külső és belső felújítást is kell végezni, hogy az épület valóban méltó otthona legyen a kultúrának. Varga Sándor, a börvelyi Petőfi Sándor Kultúrotthon vezetője az épületben zajló tevékenységekről számolt be.

Kézfogás a Petőfi-szobornál

Jelenleg Barabás András mezőségi néptáncokat tanít, a tánccsoportban részt vesz négy pár az általános iskolából, négy pár a középiskolás korosztályból és három pár az idősebb korosztályból, de további táncosokat várnak. Ebben az évben több helyre eljutottak a börvelyiek, így sikerült máshol is népszerűsíteniük a hagyományokat. Részt vettek az ópályi Aratófesztiválon, Nagyecseden eljátszották Móricz Zsigmond Sári bíró című vígjátékát, részt vettek a nagykárolyi szüreti felvonuláson, a tasnádi LEADER Napon és több más rendezvényen. A Bekek néptáncegyüttest Kiss Lajos tanár vezeti, Kis Hajnalka a gyerekeket bútorfestésre tanítja, Kun Rajmond, a debreceni Kodály Zoltán Zeneakadémia hallgatója népdaloktatással foglalkozik, Varga Sándor a színjátszó csoportot irányítja. Természetesen van átjárás egyik csoportból a másikba, és ami figyelemre méltó, a fiatalok mellett ott vannak az idősebbek is. Az ősz elején megrendezték a hagyományos szüreti felvonulást, amelyen részt vett a Bekek néptánccsoport, a nagykárolyi Rekettye és a nagyecsedi Árvalányhaj Egyesület. Készülődnek az adventi időszakra, karácsony körül tervezik bemutatni Tamási Áron Hullámzó vőlegény című színművét, ennek rövidesen elkezdődnek a próbái. Varga Sándor kiemelte: Börvelyben nagy hangsúlyt helyeznek a hagyományőrzésre és a nemzeti értékek ápolására, mert úgy érzik ez lehetőség az identitástudat megerősítésére.

 

 

Tanügyi helyzet

 

Az iskolába érkezve tapasztalhattuk, hogy jelentős változásokon ment át az épület: otthonosabb és több igényt kielégít, mint néhány évvel ezelőtt. Molnár Éva iskolaigazgató is egyetért azzal, hogy jó az együttműködés az iskola és az önkormányzat között. Két év alatt sikerült felújítani mind a két szintet, hátra van még a tetőszerkezet felújítása és a központi fűtés modernizálása. 1,5 ezer lejre lenne szükség erre a célra, kérték a Szatmár Megyei Tanács segítségét, de még nem kaptak választ.

Ki kell cserélni a fűtőtesteket, mert azok öntöttvasból készültek. Nyolc éve az akkori vezetés gázolajjal fűtött kazánt szereltetett be, azt kicserélik fával fűthetőre, mert a gázolajjal fűthető kazán nem tud kétezer liter vizet forgatni.

A község új iskolabusza

A község iskoláiban négyszázhatvan gyermek tanul. Ötvenöt gyerek jár a napközibe, aligha van még a megyében egy ilyen nagy létszámú magyar óvodáscsoport. Modern konyhával rendelkezik, be van vezetve a központi fűtés. Van még egy normál programú óvoda Börvelyben, egy román óvoda Lucăceni-ben és egy roma óvoda Újbörvelyben. Börvelyben van egy magyar előkészítő osztály tizenhét gyerekkel, Lucăceni-ben egy román előkészítő osztály tizenöt gyerekkel. Az iskola vezetősége — ebben az önkormányzat is partner — igyekszik olyan feltételeket teremteni és olyan tanári kart kialakítani, hogy a szülők ne kényszerüljenek arra, hogy gyerekeiket elvigyék nagykárolyi iskolákba. A börvelyi iskolából nagyon sok gyerek kerül közép- és felsőfokú tanintézetekbe, ahol jó eredményeket érnek el.

 

Munkalehetőségek

 

Az utcán ottjártunkkor sokan közlekedtek mezőgazdasági gépekkel egyik vagy másik irányba. A polgármester szomorúan jegyezte meg, hogy a sok embert foglalkoztató kendergyár tönkrement, a disznóhizlalda sem létezik már. A mezőgazdaság még úgy-ahogy működik, a társulást átvette a nagykárolyi Agrotech, ezen a részlegen ezeregyszáz hektár földet művelnek meg. Innen nagyon sok idős ember kap részesedést, ami sokat segít a megélhetésükben. Van még néhány mezőgazdasági vállalkozó, akik száz-százötven hektár földet dolgoznak meg.

Börvely községközpontja

Minden község költségvetését a helyi adók és illetékek határozzák meg. Az elmúlt évben ezt kilencvenhárom százalékban sikerült begyűjteni, ebben az évben eddig hetven százalékban már ki vannak fizetve az adók. A lakosság megértette, hogy szükség van a helyi bevételekre, nem várhatják el, hogy mindent máshonnan kapjanak. Sokan megértik azt is, hogy a beruházások révén a többszörösét kapják vissza annak az összegnek, amit ők befizetnek a község kasszájába.

A református templomhoz érve Kiss Zoltán a felújított parkra mutat, ami kellemes látványt nyújt az ott elhaladóknak. Az önkormányzat támogatja az egyházakat a hívek számának megfelelően. Börvelyben ezernégyszáz református, hatszáz római katolikus, kilencszáz ortodox és közel száz görögkatolikus él.

 

LEADER-program

 

A községháza udvarára érkezve Erdei D. István parlamenti képviselő arról kérdezi a polgármestert: milyen előnyökkel jár számukra az, hogy tagjai a LEADER-akciócsoportnak? Kiss Zoltán azonnal elkezdte magyarázni az előnyöket és máris mutatja azokat a gépeket, amelyeket LEADER-pályázat útján vásároltak. Százhatvanezer lejt nyert a község. Vásároltak egy kis traktort tartozékokkal, azzal nyírják a parkokban, közterületeken és a futballpályán a füvet. Vettek egy hóekét, mert ha rendben lesznek az utak, azokat tisztán kell tartani. Vásároltak tizenhat fúvóshangszert, a cél az, hogy újraalakuljon a százéves múltra visszatekintő börvelyi fúvószenekar. A fiatalok képzésével Azurák Krisztián római katolikus kántor és Czier Zsolt hangszeroktató foglalkozik. Molnár Éva iskolaigazgató már harminc olyan tanuló nevét írta fel, akik szeretnének részt venni a fúvószenekarban.

 

A LEADER-támogatásból vásárolt munkagép

 

Tanácsi munka

 

Börvely községben régebben voltak problémák a tanácson belül, az utóbbi időszakban a vitatott kérdéseket megpróbálják a bizottsági üléseken rendezni. Jelenleg hat RMDSZ-es, két EMNP-s, egy PSD-s, egy PNL-s, egy PD-L-s és egy UNPR-s képviselő foglal helyet a tanácsban. Született egy megegyezés, hogy amennyiben lehetséges, a közpénzeket minden település számára a lakosság arányában osztják le. Ez nem zárja ki azt, hogy ha valamelyik település pályázatot készít, az ott nyert összeget az illető település fejlesztésére fordítsák. A legtöbb gond a lucăceni-iekkel volt, mert ők túl sokat követelőztek, de kezdik belátni, hogy a község kasszájába nekik is be kell tenni valamit ahhoz, hogy aztán az igényeikkel álljanak elő.

Ami még gond a községben: a földgázhálózat hiánya. 2004-ben lett volna lehetőség a gázhálózat kiépítésére, de az akkori vezetőség nem tette meg a szükséges lépéseket. Amikor Kálmándon készült a gázhálózat, nem raktak le olyan gerincvezetéket, amely mindkét község ellátásához szükséges gázmennyiséget tudjon szállítani.

Sétánk végén néhány percre megálltunk az iskola előtt felállított Petőfi Sándor- és Móricz Zsigmond-szobor előtt, hogy összegezzük, mi az, ami Börvelyben megvalósult és mi az, ami még csak a tervek szintjén létezik.

 

 

Elek György

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
APRÓHIRDETÉS
SZATMÁRI NAP

Helyfoglalás
Alita: A harc angyala
Ma, 21:00
Évszázadok múlva a jövőben, Iron City roncstelepén egy kiber-doktor, Ido, rábukkan a magára hagyott, eszméletlen kiborglányra, Alitára, és magával viszi klinikájára. Magához térve, Alita képtelen felidézni, kicsoda ő, és a világról sincsenek ismeretei; minden új élményt jelent számára. Próbál hozzászokni új életéhez és Iron City veszedelmekkel teli utcáihoz, miközben Ido óvná őt rejtélyes múltjától. A lány összebarátkozik a talpraesett Hugóval, aki viszont inkább segítene neki visszanyerni emlék
Grand Mall, Iuliu Maniu utca 2
MoziSzinházBuliEgyéb
KÉPGALÉRIÁK
NAVIGÁTOR


KÖRKÉRDÉS
Milyen filmeket nézel szívesen a moziban?
Vígjáték
Horror
Sci-fi
Romantikus
Nem járok moziba
Egyéb, leírom hozzászólásban
Szavazok
HOROSZKÓP
Válassza ki csillagjegyét:
2019. február 20.
Semmi sem tölti fel annyira, mint ha elegendő időt tölthet barátaival. Ha emberekkel lehet kapcsolatban, az tökéletesen regenerálja.
SEBESSÉGMÉRÉS
  • Sajnos ma még nem kaptunk információt a radarokról a megyében!
  • Az összes megtekintése
    Radarok Szatmár megyében
    (2019. február 20.)


    KONYHA
    Hozzávalók: 3 dkg élesztő, 3 dl tej, 1 tk. cukor, 50 dkg liszt (+ a szóráshoz), 2 tojás sárgája, ...