Az olvasó hangja
Hógolyók

Hógolyók

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) Romániában nem közvetlenül, hanem a pénzügyminisztériumon keresztül jut az egészségügyi hozzájárulásként befizetett pénzekhez. Ez roppant kevés, mert országosan ötmilliónál kevesebb a hozzájáruló személy, a lakosság pedig 17, 18 vagy 19 millió, nem tudni pontosan, de ennek a kevés pénznek is igazságtalanul, politikai alapon történik az elosztása. Az erdélyi megyék valamennyien…


Isten az, aki megszólít

Isten az, aki megszólít

Az elmúlt hetekben Beszélgetés a természetfeletti világról témához kapcsolódó olvasói levelekre szeretnék reagálni az alábbiakban. VAGYOK — így jelentette ki a Mindenható magát mintegy 3500 évvel ezelőtt Mózesnek (2 Móz 3:14). A héber szót nem lehet pontosan lefordítani, jelentése:…


Unitáriusok fogadták az Erdélyi Szövetség elnökét

Unitáriusok fogadták az Erdélyi Szövetség elnökét

Egy telefonbeszélgetéssel kezdődött. Az Erdélyi Szövetség elnöke, Bácsfainé dr. Hévizi Józsa közölte az Északnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkészével, hogy február 17-én könyvadományt adhatna át. Pálffy Anna-Mária röviden ismertette a szatmárnémeti unitárius gyülekezet sajátos helyzetét. A személyes találkozásra Sándor Gyula gondnok…


Eltemették a telet Kőszegremetén

Eltemették a telet Kőszegremetén

Február 3-án, szombat este került megrendezésre az első Farsangi batyus bál Kőszegremetén. A mulatság megkezdése előtt a helyi IKE fiataljai műsorral szórakoztatták a vendégeket. Téltemetéssel indult az előadás, amelynek során a „Sirató asszonyok” elbúcsúztak Farsang Tóbitól (egy nagy szalmabábtól),…


Hitre, tudásra, szép életre és jóra nevelnek

Hitre, tudásra, szép életre és jóra nevelnek

Hitre, tudásra nevelés, a piaristák és a magyar művelődés kapcsolata — ezekkel a témákkal foglalkozva telt a kirándulásuk a nagykárolyi kalazancis tanároknak és…


Sammedica IX. — Fogorvosi Konferencia 2018.

Sammedica IX. — Fogorvosi Konferencia 2018.

 Január 25. és 27. között került sor idén a Szatmári Fogorvosi Kollégium szervezésében az évente megrendezésre kerülő háromnapos szakmai konferenciára, amit az Országos…


Itt az ideje Wass Albertnek!

Itt az ideje Wass Albertnek!

Ma, három évtizeddel a rendszerváltás után (a második világháború után születettek zöme nemigen hallhatott róla 1990-ig) már sokan ismerjük Wass Albert nevét, s…


Díjátadón a bukaresti parlamentben

Díjátadón a bukaresti parlamentben

A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen megszerzett III. helyezésem elismeréseként felkészítő tanárommal, Tempfli Gabriella matematikatanárral együtt meghívást kaptam az oktatási minisztérium által megszervezett díjkiosztóra, amelyre…


Orvosbál 2017 — volt mit ünnepelni idén

Orvosbál 2017 — volt mit ünnepelni idén

Idén is megszerveztük a kollégák körében az orvos- és gyógyszerészbált. Szatmári, nagykárolyi, tasnádi kollégák vettek részt, képviseltették magukat a nagyobb helyi magánklinikák, az…


Gólyatáborban voltak a Kölcsey kilencedikesei

Gólyatáborban voltak a Kölcsey kilencedikesei

Szombat reggel a több tucat kölcseys kilencedikes diák a köfediszes csapattal és a kísérő tanárokkal izgatottan indult el Tasnádra, a Gólyatábor helyszínére. Amint…