×
2020. 08 12.
Szerda
Klára
29 °C
Derült
1EUR = 4.84 RON
1USD = 4.11 RON
100HUF = 1.40 RON
Szatmárnémeti

Hatvanegy diák ballagott a Refiben

2019.06.02 - 15:43
Megosztás:
 • Hatvanegy diák ballagott a Refiben

  Három osztály hatvanegy diákja ballagott el szombaton a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban. Az iskola tanulói színvonalas zenés műsort adtak elő az ünnepi eseményen, ami ékes bizonyítéka annak, hogy él a diákokban a keresztyén szellemiség.

  A Szatmárnémeti Református Gimnázium végzősei a hagyományoknak megfelelően az iskola tanári szobájába vonultak, ahol pedagógusok, politikusok és közéleti személyiségek fogadták őket, majd az iskola udvaráról indultak el a Láncos-templomba, az ünnepi istentiszteletre, miközben a 477-es számú éneket énekelték: Isten szívén megpihenve forrjon szívunk egybe hát…

  Az ünnepi istentiszteleten Varga Szilárd Csaba iskolalelkész hirdette Isten igéjét, az igehirdetés alapigéjéül pedig az Apostolok Cselekedetei 10. részének 33. versét választotta: „… jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.” A lelkipásztor kiemelte, hogy Péternek alapvető változáson kellett átmennie, míg átlépte Kornéliusz százados házának küszöbét. „Milyen volt az idáig vezető út? Rögös vagy sima? Miben változtál a megtett út során? — kérdezte az igehirdető a ballagóktól. — Át tudtál-e lépni azokon az akadályokon, amelyek elválasztottak téged az élő Istentől és a másik embertől? Falak épültek körülötted, vagy képes voltál hidat építeni a másik emberig? Ha az utóbbi történt az elmúlt évek során, akkor az út végéhez érve hálaadással mondhatjuk mi is: jól tetted, hogy eljöttél a Szatmárnémeti Református Gimnáziumba, és ide jártál négy éven át… Isten számára minden gyermeke egyformán fontos és értékes. Te is az vagy. Téged is el akar küldeni. El akar indítani a nagybetűs élet útján. Mi most el kell engedjük a kezeteket, de Isten tovább fogja, és úgy vezet majd titeket minden életpróbán át, mint ahogyan az anya vezeti kézen fogva a gyermekét” — bátorította a ballagókat az igehirdető.

  Király Lajos esperes az Efézusi levél 4. részének 32. verse alapján szólt a maturandusokhoz: „Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek…” Az esperes Gábor Máté magyar származású kanadai kutatóorvost idézte, aki szerint társadalmunk egyik legnagyobb problémája az elidegenedés vagy elkülönülés jelensége. Ez négy módon manifesztálódik az ember életében: elsősorban elidegenedtünk a természettől, ugyanis pusztítjuk környezetünket és a természetet; másodszor elidegenedtünk az emberektől, hiszen egyre kevesebb a személyes kapcsolat, a bensőséges viszony, pedig a kapcsolatok lazulása mentális, sőt, pszichoszomatikus betegségeket okoz; harmadszor elidegenedtünk a munkától, mert olyan feladatokat végzünk naponta, amiket mi is értelmetlennek látunk; végezetül pedig elidegenedtünk saját magunktól, belső, mély érzéseinktől. Isten azonban jóindulatúnak, könyörületesnek és empatikusnak teremtett minket. A jó hír az, hogy ezek által az Isten által belénk plántált lelki ajándékok által ismét kapcsolódhatunk a természethez, az embertársainkhoz, munkánkhoz és önmagunkhoz — mutatott rá az esperes, és arra kérte a ballagókat, hogy éljenek a lehetőséggel.

  Póti Eduárd iskolaigazgató megköszönte a szülőknek, hogy anno bizalmat szavaztak a tanintézménynek, és arra buzdította őket, hogy legyenek nagyon büszkék gyermekeikre, mert az az út, amit végig kellett járniuk, nem volt könnyű. Az iskola tanárai minden igyekezetükkel kísérték őket ezen az úton, most pedig mint kikötői munkások és dokkmunkások nézik, ahogy a hajók elhagyják a biztonságos öblöt, és kihajóznak az életnek nevezett nagy kékségre. Azt kívánta, hogy a végzősöket kísérje az Úr tovább, őrizze meg lépteiket, hogy mint Pál apostol, a múltnak hátat fordítva teljes erővel forduljanak és törjenek a kitűzött céljaik felé.

  A ballagókhoz intézett köszöntések után adták át a tanulmányi eredményekért járó okleveleket. A Szatmárnémeti Református Gimnáziumban idén is három osztály végzett: egy filológia (osztályfőnök: Molnár Ágota), egy teológia (osztályfőnök: Higyed Gyöngyi) és egy matematika-informatika osztály (osztályfőnök: Boga Ferenc). A ballagók évfolyamelsője Karikás Noémi volt, a második helyen Nagy Adrienn, a harmadik helyen pedig Szilágyi Balázs végzett.

  A ballagási ünnepség végén az iskola tanulói színvonalas műsort adtak elő, ezzel is igazolva, hogy a tanulás mellett fontos számukra a hagyományőrzés, a magyar kultúra éltetése és továbbadása.

  Elek György

  Cookie