×
2020. 05 27.
Szerda
Hella
10 °C
Borult idő
1EUR = 4.84 RON
1USD = 4.42 RON
100HUF = 1.39 RON
Nagykároly

Rangos szakmai elismerésben részesültek

2019.10.22 - 11:06
Megosztás :
 • Rangos szakmai elismerésben részesültek

  Az emlékéremből és díszoklevélből álló Ezüstgyopár-díjat idén Szatmár megyéből Filip Zoltán, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium testneveléstanára és Gindele Imre, a nagykárolyi Simion Bărnuţiu Műszaki Líceum igazgatója vehette át a szovátai Teleki Oktatási Központban.

   

  A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) kétévente elismerésben részesíti a pályájuk végéhez közeledő pedagógusokat, akik több évtizedes oktató-nevelő munkájukkal lelkiismeretesen szolgálták a romániai magyar közoktatást, életpályájuk példaértékű, munkásságuk, alkotásuk maradandóan értékmutató.

  „Nem sok szatmári van, aki ne ismerné a legendás testnevelő tanárt, akinek már a hírére is megremegtek a diákok, és a legrakoncátlanabbak is meghunyászkodtak. Mégis Filip tanár úr a véndiákok kedvence, akiről mindannyian egyöntetűen azt mondják, hogy rengeteget tanultak tőle az életről” — áll Pataki Enikő, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium igazgatójának a Filip Zoltánról írt laudációjában.

  „Pedagógusi és nevelői munkájáról ő maga a következőket nyilatkozta: 'Tanári pályafutásom a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban teljesedett ki. Itt töltöttem el több mint 25 évet, és rájöttem, hogy számomra ez nem csupán egy munkahely volt, hanem itt bontakozott ki életem nagy hivatása. Nagyon boldognak érzem magam, hogy azzal foglalkozhattam életem során, ami mindig is a szenvedélyem volt. Életem nem volt mindig könnyű, sokszor tettem fel a kérdést, hogy érdemes-e ennyi lemondás, ennyi munka. Érdemes-e több időt tölteni az iskolában, mint otthon? A választ mindig megkaptam a diákoktól szeretetben, tiszteletben, megbecsülésben, érdeklődésben, jókívánságokban vagy egy-egy előkészítős diák ölelésében és egy-egy szerető család támogatásában. A Kölcseyben a diáksportban értünk el megyei, országos vagy nemzetközi sikereket, de számomra a legnagyobb eredmény az, hogy minél több diák megszeresse a mozgást, és egészségesen próbáljon élni.'

  Olyan pedagógus ő, akit talán a legszigorúbbak egyikeként tartanak számon az iskolában, de akihez tanítványai mégis rendszeresen visszajárnak, akinek hívó szavára bárhonnan hazajönnek, ha segíteni kell, akit a ballagók hatalmas tapssal, sírva búcsúztatnak, pedig kisdiákként még sokszor úgy érezték, nem fogják túlélni az óráit. Olyan tanár, aki megtanít küzdeni, akinek kemény álarca mögött az iskoláért és a diákokért dobogó szív rejlik. Tanártársainak a kitartás és a következetesség példaképe, aki a közösségért él és dolgozik. Diákjainak a mester, aki megtanít mindarra, ami az életben a legfontosabb: kemény munka nélkül nincs eredmény, küzdelem nélkül nincs siker, közös akarat és együttműködés nélkül nincs győzelem” — fogalmaz Pataki Enikő a méltató beszédben.

  Gindele Imre iskolaigazgató érdemeit Belényi Andrea magyartanár méltatta. „Gindele Imre a nagykárolyi Simion Bărnuţiu Műszaki Líceum igazgatója. Neve egybeforrott, egyet jelent Nagykároly és környéke szakoktatásával, de bátran állíthatjuk, hogy megyei, sőt, országos viszonylatban is meghatározó egyénisége a középiskolai szakképzésnek. (…) Meggyőződése, hogy a szakmai ismereteket anyanyelven lehet a legjobban elsajátítani, ugyanakkor a kisebbségi szakoktatás elengedhetetlen feltétele az is, hogy a diák az ország nyelvét is ismerje.

  Elmélet és gyakorlat, szakoktatás és elméleti képzés, mester és tanítvány, mérnök és tanár — olyan fogalompárok, amelyek meghatározók, ha oktatásról, jövőről, pályaválasztásról hallunk, beszélünk, döntünk. Gindele Imre elkötelezte magát a mérnök-tanári pálya mellett, ez határozza meg életét, ezt a modellt állítja tanítványai és saját gyermekei elé is (fia, Imre járműmérnöki szakon végzett Kolozsváron). (…)

  Az anyanyelven folyó szakoktatás felkarolása, fejlesztése volt a fő célja akkor is, amikor 2012-ben elvállalta a nagykárolyi Simon Bărnuţiu Műszaki Líceum irányítását. Felmérni az igényeket, lehetőségeket, megfelelni a XXI. század kihívásainak, egy olyan szakoktatást létrehozni, mely megfelelő képzettséget és felkészültséget ad a diákoknak ahhoz, hogy itthon, a szülőföldjükön tudjanak és akarjanak boldogulni, és mindezt a nemzetközi mezőnyben is magas színvonalon megvalósítani. Erre adott lehetőséget a 2012-ben Nagykárolyban bevezetett duális oktatási rendszer, amelynek egyik úttörője nemcsak megyei, hanem országos szinten is Gindele Imre. Az általa vezetett intézmény több vállalkozóval, számos céggel áll szerződéses viszonyban, amelyekben a szakmai oktatás valódi termelői környezetben és feltételek mellett történhet. Egy szakképző líceum vezetőjének figyelnie kell a változásokra, a munkaerőpiacon fellépő igényekre, elvárásokra, és olyan képzésben részesíteni a diákokat, amely megfelel ezeknek. A nagykárolyi szakoktatás ilyen. (…)

  Gindele tanár úr a tettek embere. Megvalósításai és eredményei beszélnek helyette” — áll a laudációban.

   

  Cookie