×
2020. 08 07.
Péntek
Ibolya
31 °C
Borult idő
1EUR = 4.84 RON
1USD = 4.08 RON
100HUF = 1.40 RON
Vidék

Templom- és közösségépítés

2018.09.17 - 11:32
Megosztás:
 • Templom- és közösségépítés

  Ombodon az elmúlt években megújult a templom, de épül a közösség, és megújulnak a lelkek is, egyre többen járnak istentiszteletekre.

  Az ombodi református templom teljes felújításáért tartott tegnapi hálaadó istentiszteleten Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, aki hangsúlyozta, hogy az ombodiak egyre otthonosabbá teszik Isten házát, hogy a templomba járók úgy érezzék, hogy hazamennek. Isten országa minden ember számára elérkezett, de aki a távolból figyeli azt, az magában keresse a hibát, ha nem talál otthonra, fogalmazott az igehirdető. Az ombodiak felismerték, hogy az Istennel való közelség biztonságot ad, megváltoztatja az ember életét. A mai ember számára sok a kihívás, sok probléma vár megoldásra, nagyon sokan próbálják félrevezetni az egyéneket, a családokat és a közösségeket. Állandóan ott lebeg a kérdés: hogyan kell tovább haladni, mi az, ami elromlott, mi az, ami javításra, változtatásra vár? Baj van az egyénekkel, baj van a közösségekkel, baj van a nemzettel. Isten senkiről nem akarja levenni szerető kezét, mindenki számára megmutatja az utat, amin haladni érdemes. Meg kell tanulni, hogy az ember nem más, mint Isten temploma, aki várja Istent, hogy befogadhassa és otthont adjon számára — emlékeztetett az egyházi elöljáró.

  Jobb Domokos házigazda lelkipásztor beszámolójában elmondta, hogy az Ombodi Református Egyházközség több éve foglalkozik a templom felújításával, előbb a templom külső, majd a belső részét javították fel, nemrég a torony felújítását fejezték be. Ezek a munkálatok sokba kerültek, de nemcsak a hívek áldozatos hozzájárulásának, hanem a magyar és a román kormány támogatásának az eredményei is. A lelkipásztor egy múzeumot akart létrehozni a templom bejáratánál lévő szobában, végül úgy döntött a presbitérium, hogy berendezik gyerekek számára, itt foglalkoznak a kicsikkel az istentisztelet idején, amihez a Maurer Alapítvány adományozta a bútorzatot.

  Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye esperese az 54. zsoltár 6. versét idézte: „Íme Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem támogatója.” A léleknek is lehet izomláza — hangzott el nemrég. A fejlődésnek, a növekedésnek az egyik fontos mozzanata az, hogy elmondjuk a gyereknek: „Te többre vagy képes.” A lelkipásztori szolgálatban nagyon fontos, hogy a XXI. század társadalmának a fájdalomjátszmájában tudják tanítani, el tudják mondani, motiválni tudják a híveiket, hogy többre képesek. Jobb Domokos ombodi lelkipásztor ezen az úton halad, emiatt ér el eredményeket. Ő egy motiváló erő, aki az egyházmegyében, az egyházkerületben, életével, tetteivel, a táborokban való jelenlétével és tanításával azt hirdeti időseknek és fiataloknak, hogy többre képesek.

  Az ombodi ifjúság versekből és énekekből álló műsorát követően Magyar Lóránd parlamenti képviselő megkoszorúzta D. Soltész Elemér emléktábláját. Kereskényi Sándor megyei tanácsos példaértékűnek nevezte az egyházközség önszerveződését, s elmondta, hogy ami az elmúlt évek során Ombodon történt, a kálvinista hit és közösségépítő hagyományok méltó folytatása nemcsak egyházi, hanem kulturális téren is.

  Elek György

  Cookie