×
2021. 04 12.
Hétfő
Gyula
15 °C
Derült
1EUR = 4.92 RON
1USD = 4.13 RON
100HUF = 1.38 RON
Szatmárnémeti

Új lelkészértekezleti elnököt választottak

2021.03.06 - 17:58
Megosztás:
Új lelkészértekezleti elnököt választottak
Kiss Szabolcs apai lelkipásztor váltotta Máthé Róbertet a tisztségben (Fotó: Rácz Ervin)
A Szatmári Református Egyházmegye márciusi közigazgatási gyűlésén új egyházmegyei lelkészértekezleti elnököt választottak. Kiss Szabolcs apai lelkipásztor váltotta Máthé Róbertet a tisztségben.

A szatmárnémeti Láncos-templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Házban gyűltek össze csütörtökön délelőtt a lelkipásztorok, ahol Rácz Ervin, a Szatmár-Szigetlanka egyházközség lelkipásztora, egyházmegyei ifjúsági előadó hirdette Isten igéjét a Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igeszakasz alapján: „Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” (Jn 13, 1) A böjt egy különös aspektusára hívta fel a figyelmet az igehirdető. Amikor tudjuk, hogy szerettünknek csak napjai vannak hátra, mindent megteszünk, hogy a kedvében járjunk. A böjt a szenvedő és értünk meghaló Krisztus felé vezet bennünket, ebben a negyven napban különösen a kedvében kellene járjunk: megbocsátani, szeretni, áldozatot hozni… Ő, az örökkévaló szerette az átmenetit, azaz szerette az övéit, ráadásul mindvégig. Mi is tapasztaljuk néha, milyen végig szeretni, de azt csak jánosi némasággal tudjuk megtenni. Az Úr Jézus az Ő szavával, igéjével kísér végig földi életünk utolsó pillanatáig, sőt, azon is túl — mondta igehirdetésében a lelkipásztor.

Király Lajos esperes köszönte meg az igehirdetés szolgálatát, erőt és vigaszt kérve Istentől, majd az aktuális ügyek áttekintése előtt külön köszöntötte az egyházmegye lelkipásztornőit, illetve női munkatársait a közeledő nőnap alkalmából.

Máthé Róbert vetési lelkipásztor, az egyházmegye eddigi lelkészértekezleti elnöke kitöltötte mandátumát, amit örömmel vállalt és végzett, de már korábban jelezte a lelkipásztorok felé, hogy másban gondolkodjanak az elkövetkezendő ciklusban. A jelen lévő lelkipásztorok egyhangúlag megválasztották a következő ciklusra lelkészértekezleti elnöknek Kiss Szabolcs apai lelkipásztort.

A Romániai Református Lelkészértekezleti Szövetség Szabályzata alapján: a lelki egység és a szeretetközösség, a szakmai-teológiai továbbképzés, valamint a támogatás elsődlegesen az egyházmegyei értekezleteken történik; az egyházmegyei lelkészértekezleti elnök az esperessel együtt összehívja az értekezletet, és felkéri az előadókat; elnököl a lelkészértekezleten; az egyházmegyében folyó lelkészértekezleti munkáról az egyházmegyei lelkészértekezlet, valamint az egyházmegyei közgyűlés előtt jelentést tesz; az elnök részt vehet az egyházmegyei tanács nyílt ülésein. 
 

Velünk az Isten — megjelent az áhítatos könyv tizedik kötete
Megjelent a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai által megírt áhítatos könyv tizedik kötete, a gondolatébresztő, bátorító, vigasztaló írások minden élethelyzetben segítséget nyújtanak.
Cookie