×
2020. 07 03.
Péntek
Kornél, Soma
21 °C
Borult idő
1EUR = 4.84 RON
1USD = 4.31 RON
100HUF = 1.38 RON
Vidék

Vetés az otthont adó község

2018.07.08 - 09:36
Megosztas :
 • Vetés az otthont adó község

  Vetés község mindhárom településén (Vetés, Óvári Decebal) rohamos fejlődés tapasztalható. Az infrastruktúra fejlesztésével a legtöbb munkálat — a víz-, gáz- és szennyvízvezeték-hálózat kiépítése — a föld alatt történt, de hamarosan elkezdődik a község szépítése is.

  Vetés község polgármesteri hivatalában az alkalmazottak nem rövid naposak, mint nagyon sok más helyen, az ügyintézés jóval dél után is zajlik, az ügyfelek szerint gyorsan és szakszerűen. Ilyés Gyula polgármester is sok időt tölt az irodájában, s az a véleménye, hogy nagy baj, ha a polgármesternek kell észrevennie, hogy a községben valami nem jól működik, valamit meg kell javítani. Az önkormányzat alkalmazottai úgy vannak összeválogatva, hogy minden feladat ellátására legyen megfelelő ember, így ha ők jól végzik a dolgukat, ritkán adódhatnak gondok. A polgármesternél összpontosulnak a megoldásra váró feladatok, amiket a megfelelő szakemberek végeznek majd el.

  Ilyés Gyula elmondta, hogy a község lakossága életkörülményeinek jobbításában egy lényeges fordulóponton vannak túl, s napok kérdése, hogy működésbe helyezzék Óváriban az ivóvízhálózatot, ami egy nagy előrelépés, hiszen hosszú távon óriási problémákat old meg. A település kútjaiban rossz minőségű a víz, ami sok problémát okoz. Technikailag minden rendben van, már csak formaságokon múlik, hogy a háztartások rácsatlakozhassanak a vízhálózatra. Ugyanígy elindul egy nagyszabású munkálat Óváriban és Vetésen, ami nem más, mint a szennyvízhálózat kiépítése. Az év végéig ez a munkálat is befejeződik. Egy egészséges közösségnek nagy szüksége van a jól működő közművesítésre, vallja Ilyés. Vetés községben egyre több fiatal család él, kisgyermekek születnek, fiatal családok maradnak ott vagy költöznek vissza. Számukra fontos, hogy közművesített, civilizált körülmények között éljenek. Vetés és Óvári is egy dinamikus közösség, és erre az a magyarázat, hogy a fiatalok otthon maradnak. Mindkét településen az a legnagyobb probléma, hogy nincsenek bölcsődék, így gyors lépéseket kell tenni ezek létrehozására, mert nagy rájuk az igény. Nem sok olyan községről tudunk, ahol szükség van bölcsődére. Az óvodák és az iskolák úgy-ahogy működnek, de a legtöbb helyen nem igazán van annyi kisgyerek, hogy bölcsődét kellene működtetni, magyarázza Ilyés, egyértelműsítve, hogy milyen szerencsés helyzetben vannak ilyen szempontból is.

  A polgármester meggyőződése szerint ahhoz, hogy a fiatal házaspároknak legyen kedvük és érdekük a községben maradni, alapfeltétel, hogy legyen egy működő közművesítés. Vetésen és Óváriban lesz földgáz-, víz- és csatornahálózat, azokban az utcákban is lesz az utca végéig, ahol a korábbi tervekből bizonyos részek kimaradtak. Decebal kimaradt a régebbi tervekből, de be van foglalva a megyei Masterplanba a víz- és csatornahálózat kiépítése, így ősztől ezekre a munkálatokra is kiírják a közbeszerzési eljárást, és remélhetőleg tavasztól elkezdődhetnek a munkálatok. A földgázhálózat nagy része ki van építve, ott is bizonyos részeken kell csak kiegészíteni. Ezeknek a munkálatoknak a befejezése amiatt is fontos, mert utána elkezdődhet az utcák és járdák modernizálása. Ez egy újabb nagy lépés lesz, ugyanis nem elég, hogy van víz, gáz stb., mindennap ki kell menni a házból, és nem mindegy, hogy milyen úton vagy járdán közlekedhet az ember. Az elmúlt évben elkészült Óváriban a bekötőút, most az utcák felújítása van napirenden. Minden utcának elkészült a terve, ami figyelembe veszi az árkokat, a járdákat, a hidakat stb. A felújítás nem abból fog állni, hogy húznak egy aszfaltréteget a kőre, hanem kerítéstől kerítésig minden rendbe lesz téve. Óváriban már elkészült két utca, most újabb két utcán dolgoznak, majd következik öt utca Vetésen, jövő tavasztól pedig újabb fejlesztési munkálatok kezdődnek. Vetés és Óvári 2020 nyarára teljesen fel lesz újítva. Ugyanez történik Decebalon is, csak ott két-három éves lemaradással.

  Természetesen a nagy beruházások mellett vigyáznak arra, hogy jól működjenek az iskolák, legyen kulturális és sportélet, támogatást kapnak az egyházak, hiszen nagyon fontos szerepet vállalnak fel a közösségi életben. Az egyházi tevékenységek fontos szerepet töltenek be a közösség szellemi életében.

  Ilyés kiemelte, hogy Vetés községben egyre több a magánberuházás, ezek egy része közösségépítő, más része munkahelyeket teremt, de nagyon sok lakóház is épül, szinte mindennap kérnek építkezési engedélyt. Az utóbbi fél évben százötven család csatlakozott rá valamilyen hálózatra, ami az életkörülmények javulását jelenti. Bővülnek az ipari létesítmények is, ami új munkahelyek létrehozásával jár. Épül öregek otthona, egy motel, egy szórakoztató központ a vetési tó mellett, beindul egy halastó, ami kirándulóhelyként is működni fog. Vetés és Óvári között beindul egy tejfeldolgozó. Ezekre nem úgy kell gondolni, hogy sok pénzt hoznak majd a községnek, de jelentenek egy dinamikát, javítanak a község megítélésén, és a fiatalok is látnak valamit az itteni életben, nem vásárolnak Szatmárnémeti valamelyik lakónegyedében egy negyedik emeleti tömbházlakást, hanem felújítják a szülői házat, vagy építenek egyet annak udvarán, és a községben maradnak.

  A község utcáin haladva valóban azt lehet tapasztalni, hogy van élet, gyorsul a fejlődés, az emberek nemcsak a jelennel, hanem a jövőjükkel is foglalkoznak.

  Cookie